ขนาดยอดนิยมของสมุดโรงเรียน

ขนาดยอดนิยมของสมุดโรงเรียน

ขนาดสมุดมาตรฐานที่นิยมผลิตมีดังนี้

– สมุด 30 แผ่น ขนาด 162.5 x 240 มม. กระดาษปอนด์นอก 55 แกรม และ 60 แกรม

– สมุด 40 แผ่น ขนาด 162.5 x 240 มม. กระดาษปอนด์นอก 55 แกรม และ 60 แกรม

– สมุด 60 แผ่น ขนาด 162.5 x 240 มม. กระดาษปอนด์นอก 55 แกรม และ 60 แกรม

– สมุด 80 แผ่น ขนาด 162.5 x 240 มม. กระดาษปอนด์นอก 55 แกรม และ 60 แกรม

Comments are closed.