Archive 25 April 2021

Check List เพื่อช่วยในการสั่งทำสมุด

รายการตรวจเช็คผลิตสมุดโรงเรียน

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประเมินราคาการสั่งทำสมุด เราได้จัดทำรายการเพื่อช่วยลูกค้าสะดวกในการแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นที่สำคัญ ดังรายการต่อไปนี้ :

✅ ปกสมุดพิมพ์ 4 สี หรือ พิมพ์ 1 สี
✅ มีพิมพ์ปกด้านในด้วยหรือไม่
✅ จำนวนแผ่นรวมปก (40/80 แผ่น)
✅ ลักษณะของเส้น (ธรรมดา, 5 เส้น, ครึ่งบรรทัด, กราฟ)
✅ ความหนาของกระดาษ (55/60 แกรม)
✅ จำนวน (เล่ม)

หากท่านไม่แน่ในรายละเอียด ทางเรายินดีให้คำแนะนำและช่วยเหลือในทุกขั้นตอน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขนาดยอดนิยมของสมุดโรงเรียน

ขนาดสมุดมาตรฐานที่นิยมผลิตมีดังนี้

– สมุด 30 แผ่น ขนาด 162.5 x 240 มม. กระดาษปอนด์นอก 55 แกรม และ 60 แกรม

– สมุด 40 แผ่น ขนาด 162.5 x 240 มม. กระดาษปอนด์นอก 55 แกรม และ 60 แกรม

– สมุด 60 แผ่น ขนาด 162.5 x 240 มม. กระดาษปอนด์นอก 55 แกรม และ 60 แกรม

– สมุด 80 แผ่น ขนาด 162.5 x 240 มม. กระดาษปอนด์นอก 55 แกรม และ 60 แกรม